EkumenickýJeremiáš36,12

Jeremiáš 36:12

Zišiel do kráľov­ského domu, do pisárovej iz­by, kde práve za­sadali všet­ky kniežatá: pisár Elíšama, Šemajov syn Delája, Ak­bórov syn El­nátan, Šáfanov syn Gemar­ja, Chanan­jov syn Cid­kija a všet­ky os­tat­né kniežatá.


Verš v kontexte

11 Mikája, syn Gemar­ju, syn Šáfana, vy­počul z knihy všet­ky Hos­podinove slová. 12 Zišiel do kráľov­ského domu, do pisárovej iz­by, kde práve za­sadali všet­ky kniežatá: pisár Elíšama, Šemajov syn Delája, Ak­bórov syn El­nátan, Šáfanov syn Gemar­ja, Chanan­jov syn Cid­kija a všet­ky os­tat­né kniežatá. 13 Mikája im oznámil všet­ky slová, ktoré počul, keď ich Báruch z knihy na­hlas čítal ľudu.

späť na Jeremiáš, 36

Príbuzné preklady Roháček

12 sišiel do domu kráľov­ho, do chyže pisára, a hľa, sedely tam všet­ky kniežatá: Elišama, pisár, a Delai­áš, syn Šemai­ášov, a El­natán, syn Ach­borov, a Gemariáš, syn Šatánov, a Cedekiáš, syn Chananiášov, a všet­ky kniežatá.

Evanjelický

12 zišiel do kráľov­ského paláca do siene pisára, kde práve za­sadali kniežatá: štát­ny pisár Élíšámá, Delájá, syn Šemajov, Él­nátán, syn Ach­bórov, Gemar­ja, syn Šáfánov, Cid­kija, syn Chanan­jov, a os­tat­né kniežatá.

Ekumenický

12 Zišiel do kráľov­ského domu, do pisárovej iz­by, kde práve za­sadali všet­ky kniežatá: pisár Elíšama, Šemajov syn Delája, Ak­bórov syn El­nátan, Šáfanov syn Gemar­ja, Chanan­jov syn Cid­kija a všet­ky os­tat­né kniežatá.

Bible21

12 ode­šel do králov­ského paláce, do písařské síně, kde právě za­seda­li všich­ni vel­moži: písař Eliša­ma, De­lajáš, syn Še­majášův, Elna­tan, syn Achborův, Ge­ma­ri­áš, syn Šafanův, Cidkiáš, syn Chananiášův a všich­ni ostatní vel­moži.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček