EkumenickýJeremiáš36,10

Jeremiáš 36:10

Vtedy v Hospodinovom dome, v izbe Gemar­ju, syna pisára Šáfana, na hor­nom ná­dvorí pri vchode do Novej brány Hos­podinov­ho domu Báruch prečítal z knihy Jeremiášove slová všet­kému ľudu.


Verš v kontexte

9 V piatom roku jud­ského kráľa Jójakima, Joziášov­ho syna, v deviatom mesiaci, vy­hlásili pôst pred Hos­podinom pre všetok ľud v Jeruzaleme a pre všetok ľud, ktorý prišiel zo svojich jud­ských miest do Jeruzalema. 10 Vtedy v Hospodinovom dome, v izbe Gemar­ju, syna pisára Šáfana, na hor­nom ná­dvorí pri vchode do Novej brány Hos­podinov­ho domu Báruch prečítal z knihy Jeremiášove slová všet­kému ľudu. 11 Mikája, syn Gemar­ju, syn Šáfana, vy­počul z knihy všet­ky Hos­podinove slová.

späť na Jeremiáš, 36

Príbuzné preklady Roháček

10 A Báruch čítal z knihy slová Jeremiášove v dome Hos­podinovom, v chyži Gemariáša, syna Šafánov­ho, pisára, v hor­nom dvore, p­ri vchode novej brány domu Hos­podinov­ho v uši všet­kého ľudu.

Evanjelický

10 Vtedy Bárúch prečítal z knihy všet­ky slová Jeremiášove v dome Hos­podinovom, v sieni štát­neho pisára Gemar­ju, syna Šáfánov­ho, na hor­nom ná­dvorí pred Novou bránou domu Hos­podinov­ho, na­hlas pred všet­kým ľudom.

Ekumenický

10 Vtedy v Hospodinovom dome, v izbe Gemar­ju, syna pisára Šáfana, na hor­nom ná­dvorí pri vchode do Novej brány Hos­podinov­ho domu Báruch prečítal z knihy Jeremiášove slová všet­kému ľudu.

Bible21

10 Teh­dy šel Ba­ruch do Hos­po­di­nova chrá­mu, do síně písaře Ge­ma­ri­áše, syna Šafanova, jež stá­la na horním nádvoří hned ve­dle vcho­du do Nové chrá­mové brá­ny. Od­tud pak vše­mu lidu předčítal Je­re­miášova slova z oné kni­hy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček