EkumenickýJeremiáš36,9

Jeremiáš 36:9

V piatom roku jud­ského kráľa Jójakima, Joziášov­ho syna, v deviatom mesiaci, vy­hlásili pôst pred Hos­podinom pre všetok ľud v Jeruzaleme a pre všetok ľud, ktorý prišiel zo svojich jud­ských miest do Jeruzalema.


Verš v kontexte

8 Nérijov syn Báruch urobil všet­ko tak, ako mu pri­kázal prorok Jeremiáš, a v Hospodinovom dome z knihy prečítal Hos­podinove slová. 9 V piatom roku jud­ského kráľa Jójakima, Joziášov­ho syna, v deviatom mesiaci, vy­hlásili pôst pred Hos­podinom pre všetok ľud v Jeruzaleme a pre všetok ľud, ktorý prišiel zo svojich jud­ských miest do Jeruzalema. 10 Vtedy v Hospodinovom dome, v izbe Gemar­ju, syna pisára Šáfana, na hor­nom ná­dvorí pri vchode do Novej brány Hos­podinov­ho domu Báruch prečítal z knihy Jeremiášove slová všet­kému ľudu.

späť na Jeremiáš, 36

Príbuzné preklady Roháček

9 A stalo sa v piatom roku Jehojakima, syna Joziášov­ho, jud­ského kráľa, v deviatom mesiaci, že vyhlásili pôst pred Hos­podinom, všetok ľud v Jeruzaleme i všetok ľud, tí, ktorí boli prišli z miest Júdových do Jeruzalema.

Evanjelický

9 V piatom roku jud­ského kráľa Jojákíma, syna Joziášov­ho, v deviatom mesiaci vy­hlásil všetok ľud v Jeruzaleme a všetok ľud, ktorý prišiel z jud­ských miest do Jeruzalema, pôst pred Hos­podinom.

Ekumenický

9 V piatom roku jud­ského kráľa Jójakima, Joziášov­ho syna, v deviatom mesiaci, vy­hlásili pôst pred Hos­podinom pre všetok ľud v Jeruzaleme a pre všetok ľud, ktorý prišiel zo svojich jud­ských miest do Jeruzalema.

Bible21

9 V devátém měsíci pátého roku vlá­dy jud­ského krále Jo­a­ki­ma, syna Jošiášova, byl pro veškerý lid v Je­ruzalémě i pro veškerý lid, který do Je­ruzalé­ma při­cházel z jud­ských měst, vy­hlášen půst před Hos­po­di­nem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček