EkumenickýJeremiáš26,13

Jeremiáš 26:13

Teraz na­prav­te svoje ces­ty a svoje skut­ky a po­slúch­nite hlas Hos­podina, svoj­ho Boha. Po­tom Hos­podin oľutuje nešťas­tie, ktoré vy­slovil proti vám.


Verš v kontexte

12 Jeremiáš po­vedal všet­kým kniežatám a všet­kému ľudu: Hos­podin ma po­slal prorokovať proti tomuto domu a proti tomuto mes­tu všet­ky slová, ktoré ste počuli. 13 Teraz na­prav­te svoje ces­ty a svoje skut­ky a po­slúch­nite hlas Hos­podina, svoj­ho Boha. Po­tom Hos­podin oľutuje nešťas­tie, ktoré vy­slovil proti vám. 14 Ja som pred­sa vo vašich rukách, urob­te so mnou, čo po­kladáte za dob­ré a správ­ne.

späť na Jeremiáš, 26

Príbuzné preklady Roháček

13 Pre­to teraz urob­te tak, aby boly vaše ces­ty dob­ré i vaše skut­ky a počúvaj­te na hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, a Hos­podin bude ľutovať zlého, ktoré hovoril proti vám.

Evanjelický

13 Teraz však polepšite svoje ces­ty a svoje skut­ky, počúvaj­te slovo Hos­podina, svoj­ho Boha, a Hos­podin oľutuje zlo, ktoré vy­slovil proti vám.

Ekumenický

13 Teraz na­prav­te svoje ces­ty a svoje skut­ky a po­slúch­nite hlas Hos­podina, svoj­ho Boha. Po­tom Hos­podin oľutuje nešťas­tie, ktoré vy­slovil proti vám.

Bible21

13 Pro­to teď na­prav­te své ces­ty a své jednání, po­s­lech­ně­te Hos­po­di­na, svého Bo­ha, a Hos­po­din upustí od zla, kterým vám hro­zil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček