EkumenickýJeremiáš26,12

Jeremiáš 26:12

Jeremiáš po­vedal všet­kým kniežatám a všet­kému ľudu: Hos­podin ma po­slal prorokovať proti tomuto domu a proti tomuto mes­tu všet­ky slová, ktoré ste počuli.


Verš v kontexte

11 Vtedy kňazi a proroci po­vedali kniežatám a všet­kému ľudu: Ten­to muž si za­slúži výrok smr­ti, pre­tože prorokoval proti tomuto mes­tu, ako ste počuli na vlast­né uši. 12 Jeremiáš po­vedal všet­kým kniežatám a všet­kému ľudu: Hos­podin ma po­slal prorokovať proti tomuto domu a proti tomuto mes­tu všet­ky slová, ktoré ste počuli. 13 Teraz na­prav­te svoje ces­ty a svoje skut­ky a po­slúch­nite hlas Hos­podina, svoj­ho Boha. Po­tom Hos­podin oľutuje nešťas­tie, ktoré vy­slovil proti vám.

späť na Jeremiáš, 26

Príbuzné preklady Roháček

12 Vtedy po­vedal Jeremiáš všet­kým kniežatám a všet­kému ľudu a riekol: Hos­podin ma po­slal prorokovať proti tomuto domu a proti tomuto mes­tu všet­ky slová, ktoré ste počuli.

Evanjelický

12 Vtedy Jeremiáš po­vedal všet­kým kniežatám a všet­kému ľudu: Hos­podin ma po­slal prorokovať proti tomuto domu všet­ky slová, ktoré ste počuli.

Ekumenický

12 Jeremiáš po­vedal všet­kým kniežatám a všet­kému ľudu: Hos­podin ma po­slal prorokovať proti tomuto domu a proti tomuto mes­tu všet­ky slová, ktoré ste počuli.

Bible21

12 Je­re­miáš na to všem vel­možům i vše­mu lidu ře­kl: „Hos­po­din mě po­slal pro­ro­kovat o tom­to chrá­mu a městě všech­no to, co jste slyše­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček