EkumenickýJeremiáš26,14

Jeremiáš 26:14

Ja som pred­sa vo vašich rukách, urob­te so mnou, čo po­kladáte za dob­ré a správ­ne.


Verš v kontexte

13 Teraz na­prav­te svoje ces­ty a svoje skut­ky a po­slúch­nite hlas Hos­podina, svoj­ho Boha. Po­tom Hos­podin oľutuje nešťas­tie, ktoré vy­slovil proti vám. 14 Ja som pred­sa vo vašich rukách, urob­te so mnou, čo po­kladáte za dob­ré a správ­ne. 15 Len si dob­re uvedom­te, že ak ma usmr­títe, uvalíte ne­vin­nú krv na seba, na toto mies­to i na jeho obyvateľov, lebo Hos­podin ma k vám na­ozaj po­slal, aby som vám verej­ne po­vedal všet­ky tieto slová.

späť na Jeremiáš, 26

Príbuzné preklady Roháček

14 A ja, hľa, som vo vašej ruke, urob­te mi podľa toho, čo je dob­ré a spraved­livé vo vašich očiach.

Evanjelický

14 Ja som vo vašich rukách, urob­te so mnou, čo uznáte za dob­ré a spravod­livé.

Ekumenický

14 Ja som pred­sa vo vašich rukách, urob­te so mnou, čo po­kladáte za dob­ré a správ­ne.

Bible21

14 Pokud jde o mě – hle, jsem ve vašich ru­kou. Udě­lej­te se mnou, co uzná­te za dob­ré a správné,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček