EkumenickýJeremiáš21,11

Jeremiáš 21:11

Domu jud­ského kráľa po­vedz: Počuj­te slovo Hos­podina,


Verš v kontexte

10 Ob­rátil som svoju tvár proti tomuto mes­tu; nie však s dobrým, ale so zlým úmys­lom — znie výrok Hos­podina. Do­stane sa do ruky babylon­ského kráľa a ten ho vy­páli. 11 Domu jud­ského kráľa po­vedz: Počuj­te slovo Hos­podina, 12 Dávidov dom! Toto hovorí Hos­podin: Od rána súďte spravod­livo, vy­slobodzuj­te poškodeného z ruky utláčateľa, aby pre zlobu vašich zlých skut­kov ne­vz­bĺkol môj hnev ako oheň, neroz­horel sa tak, že ho ni­kto ne­uhasí.

späť na Jeremiáš, 21

Príbuzné preklady Roháček

11 A čo sa týka domu jud­ského kráľa, počuj­te slovo Hos­podinovo!

Evanjelický

11 Domu jud­ského kráľa však po­vedz: Počuj­te slovo Hos­podinovo,

Ekumenický

11 Domu jud­ského kráľa po­vedz: Počuj­te slovo Hos­podina,

Bible21

11 Jud­ské­mu králov­ské­mu domu pak vy­řiď: Slyš­te slovo Hos­po­di­novo!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček