EkumenickýJán7,45

Ján 7:45

Evanjelium podľa Jána

Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizejom a tí sa ich opýtali: Prečo ste ho ne­privied­li?


Verš v kontexte

44 Nie­ktorí z nich ho chceli chytiť, ale nik ne­položil na neho ruku. 45 Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizejom a tí sa ich opýtali: Prečo ste ho ne­privied­li? 46 Sluhovia od­povedali: Človek tak­to ni­kdy nehovoril.

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

45 A sluhovia prišli z­pät k naj­vyšším kňazom a farize­om, ktorí im po­vedali: Prečo ste ho nedovied­li?

Evanjelický

45 Nato prišli sluhovia k veľkňazom a farizejom, a tí im po­vedali: Prečo ste Ho ne­privied­li?

Ekumenický

45 Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizejom a tí sa ich opýtali: Prečo ste ho ne­privied­li?

Bible21

45 Strážní se teh­dy vrá­ti­li k fa­ri­zeům a vrch­ním kněžím. Ti se pta­li: „Jak to, že jste ho nepřivedli?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček