EkumenickýJán6,60

Ján 6:60

Evanjelium podľa Jána

Vtedy mnohí z jeho učeníkov, čo to počuli, po­vedali: Tvr­dá je táto reč. Kto ju môže počúvať?


Verš v kontexte

59 To po­vedal, keď vy­učoval v synagóge v Kafarnaume. 60 Vtedy mnohí z jeho učeníkov, čo to počuli, po­vedali: Tvr­dá je táto reč. Kto ju môže počúvať? 61 Keďže Ježiš sám vedel, že jeho učeníci proti tomu šom­rú, po­vedal im: Toto vás po­horšuje?

späť na Ján, 6

Príbuzné preklady Roháček

60 Vtedy mnohí z jeho učeníkov počujúc to povedali: To je tvr­dá reč; kto ju môže počúvať?!

Evanjelický

60 Vtedy mnohí z Jeho učeníkov, ktorí to počuli, po­vedali: Tvr­dá je táto reč, kto ju môže počúvať?

Ekumenický

60 Vtedy mnohí z jeho učeníkov, čo to počuli, po­vedali: Tvr­dá je táto reč. Kto ju môže počúvať?

Bible21

60 Mno­zí z jeho učedníků, kteří to slyše­li, si teh­dy řek­li: „To jsou těžká slova. Kdo to může poslouchat?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček