EkumenickýJán6,59

Ján 6:59

Evanjelium podľa Jána

To po­vedal, keď vy­učoval v synagóge v Kafarnaume.


Verš v kontexte

58 Toto je ten chlieb, ktorý zo­stúpil z neba, a nie aký jed­li ot­covia a po­mreli. Kto je ten­to chlieb, bude žiť naveky. 59 To po­vedal, keď vy­učoval v synagóge v Kafarnaume. 60 Vtedy mnohí z jeho učeníkov, čo to počuli, po­vedali: Tvr­dá je táto reč. Kto ju môže počúvať?

späť na Ján, 6

Príbuzné preklady Roháček

59 To po­vedal v synagóge učiac v Kafar­nau­me.

Evanjelický

59 Toto po­vedal, keď vy­učoval v synagóge v Kafar­nau­me.

Ekumenický

59 To po­vedal, keď vy­učoval v synagóge v Kafarnaume.

Bible21

59 Toto vše ře­kl, když učil v syna­go­ze v Kafarnaum.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček