EkumenickýJán6,58

Ján 6:58

Evanjelium podľa Jána

Toto je ten chlieb, ktorý zo­stúpil z neba, a nie aký jed­li ot­covia a po­mreli. Kto je ten­to chlieb, bude žiť naveky.


Verš v kontexte

57 Ako mňa po­slal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. 58 Toto je ten chlieb, ktorý zo­stúpil z neba, a nie aký jed­li ot­covia a po­mreli. Kto je ten­to chlieb, bude žiť naveky. 59 To po­vedal, keď vy­učoval v synagóge v Kafarnaume.

späť na Ján, 6

Príbuzné preklady Roháček

58 To je ten chlieb, ktorý sos­túpil z neba, nie ako čo vaši ot­covia jed­li man­nu a po­mreli. Ten, kto jie ten­to chlieb, bude žiť na veky.

Evanjelický

58 To je ten chlieb, ktorý zo­stúpil z neba, nie aký jed­li ot­covia, a umreli. Kto je ten­to chlieb, bude žiť naveky.

Ekumenický

58 Toto je ten chlieb, ktorý zo­stúpil z neba, a nie aký jed­li ot­covia a po­mreli. Kto je ten­to chlieb, bude žiť naveky.

Bible21

58 Toto je ten chléb, který se­stou­pil z ne­be. Ne jako když ot­cové jedli manu, a zemře­li. Kdo jí ten­to chléb, bude žít navěky.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček