Bible21Jan6,58

Jan 6:58

Toto je ten chléb, který se­stou­pil z ne­be. Ne jako když ot­cové jedli manu, a zemře­li. Kdo jí ten­to chléb, bude žít navěky.“


Verš v kontexte

57 Jako mě po­slal živý Otec a já ži­ji skrze Ot­ce, tak ten, kdo jí mne, bude žít skrze mě. 58 Toto je ten chléb, který se­stou­pil z ne­be. Ne jako když ot­cové jedli manu, a zemře­li. Kdo jí ten­to chléb, bude žít navěky.“ 59 Toto vše ře­kl, když učil v syna­go­ze v Kafarnaum.

späť na Jan, 6

Príbuzné preklady Roháček

58 To je ten chlieb, ktorý sos­túpil z neba, nie ako čo vaši ot­covia jed­li man­nu a po­mreli. Ten, kto jie ten­to chlieb, bude žiť na veky.

Evanjelický

58 To je ten chlieb, ktorý zo­stúpil z neba, nie aký jed­li ot­covia, a umreli. Kto je ten­to chlieb, bude žiť naveky.

Ekumenický

58 Toto je ten chlieb, ktorý zo­stúpil z neba, a nie aký jed­li ot­covia a po­mreli. Kto je ten­to chlieb, bude žiť naveky.

Bible21

58 Toto je ten chléb, který se­stou­pil z ne­be. Ne jako když ot­cové jedli manu, a zemře­li. Kdo jí ten­to chléb, bude žít navěky.“

Bible21Jan6,58

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček