EkumenickýJán1,9

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ján 1:9

Evanjelium podľa Jána

Bolo tu pravé svet­lo, čo os­vecuje každého človeka, to pri­chádzalo do sveta.


Verš v kontexte

8 On nebol svet­lom, ale prišiel vy­dať svedec­tvo o tom svet­le. 9 Bolo tu pravé svet­lo, čo os­vecuje každého človeka, to pri­chádzalo do sveta. 10 Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho ne­spoz­nal.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 To bolo to prav­divé svet­lo, ktoré os­vecuje každého človeka, pri­chádzajúceho na svet.

Evanjelický

9 Bolo však pravé svet­lo, ktoré os­vecuje každého človeka pri­chádzajúceho na svet.

Ekumenický

9 Bolo tu pravé svet­lo, čo os­vecuje každého človeka, to pri­chádzalo do sveta.

Bible21

9 Ten­to byl to pravé Svět­lo osvěcující každého člověka při­cházejícího na svět:

EkumenickýJán1,9

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček