EvanjelickýJán1,9

Ján 1:9

Evanjelium podľa Jána

Bolo však pravé svet­lo, ktoré os­vecuje každého človeka pri­chádzajúceho na svet.


Verš v kontexte

8 On sám nebol to svet­lo, len svedčiť mal o svet­le. 9 Bolo však pravé svet­lo, ktoré os­vecuje každého človeka pri­chádzajúceho na svet. 10 Bolo vo svete a svet Ním po­vs­tal, ale svet Ho ne­poz­nal.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 To bolo to prav­divé svet­lo, ktoré os­vecuje každého človeka, pri­chádzajúceho na svet.

Evanjelický

9 Bolo však pravé svet­lo, ktoré os­vecuje každého človeka pri­chádzajúceho na svet.

Ekumenický

9 Bolo tu pravé svet­lo, čo os­vecuje každého človeka, to pri­chádzalo do sveta.

Bible21

9 Ten­to byl to pravé Svět­lo osvěcující každého člověka při­cházejícího na svět: