EkumenickýJán1,8

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ján 1:8

Evanjelium podľa Jána

On nebol svet­lom, ale prišiel vy­dať svedec­tvo o tom svet­le.


Verš v kontexte

7 Prišiel ako svedok vy­dať svedec­tvo o svetle, aby všet­ci pro­stred­níc­tvom neho uverili. 8 On nebol svet­lom, ale prišiel vy­dať svedec­tvo o tom svet­le. 9 Bolo tu pravé svet­lo, čo os­vecuje každého človeka, to pri­chádzalo do sveta.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Nebol on tým svet­lom, ale p­rišiel nato, aby svedčil o tom svet­le.

Evanjelický

8 On sám nebol to svet­lo, len svedčiť mal o svet­le.

Ekumenický

8 On nebol svet­lom, ale prišiel vy­dať svedec­tvo o tom svet­le.

Bible21

8 On ne­byl to Svět­lo, ale přišel, aby o Svět­le vy­dal svě­de­ctví.

EkumenickýJán1,8

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček