EkumenickýJán1,30

Ján 1:30

Evanjelium podľa Jána

To je ten, o ktorom som po­vedal: Po mne pri­chádza muž, ktorý je predo mnou, pre­tože bol skôr ako ja.


Verš v kontexte

29 Keď na druhý deň videl, ako Ježiš pri­chádza k nemu, po­vedal: Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. 30 To je ten, o ktorom som po­vedal: Po mne pri­chádza muž, ktorý je predo mnou, pre­tože bol skôr ako ja. 31 Ja som ho ne­poz­nal, ale pre­to som prišiel a krs­tím vodou, aby sa stal známym Iz­raelu.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

30 Toto je ten, o ktorom som ja po­vedal: Za mnou ide muž, ktorý bol predo mnou, pre­tože bol pr­vší ako ja.

Evanjelický

30 Toto je ten, o ktorom som po­vedal: Pri­chádza po mne muž, ktorý je predo mnou, pre­tože bol skôr ako ja.

Ekumenický

30 To je ten, o ktorom som po­vedal: Po mne pri­chádza muž, ktorý je predo mnou, pre­tože bol skôr ako ja.

Bible21

30 To je ten, o němž jsem ře­kl: Po mně při­chází muž, který je pře­de mnou, ne­boť byl dříve než já.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček