EkumenickýJán1,29

Ján 1:29

Evanjelium podľa Jána

Keď na druhý deň videl, ako Ježiš pri­chádza k nemu, po­vedal: Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.


Verš v kontexte

28 Toto sa stalo v Betánii za Jor­dánom, kde Ján krs­til. 29 Keď na druhý deň videl, ako Ježiš pri­chádza k nemu, po­vedal: Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. 30 To je ten, o ktorom som po­vedal: Po mne pri­chádza muž, ktorý je predo mnou, pre­tože bol skôr ako ja.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

29 Druhého dňa videl Ján Ježiša, že ide k ne­mu, a po­vedal: Hľa Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta!

Evanjelický

29 Keď druhého dňa videl (Ján) Ježiša, ako pri­chádza k ne­mu, po­vedal: Aj­hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.

Ekumenický

29 Keď na druhý deň videl, ako Ježiš pri­chádza k nemu, po­vedal: Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.

Bible21

29 Druhého dne Jan uvi­děl Ježíše, jak při­chází k ně­mu, a ře­kl: „Hle, Beránek Boží, který snímá hřích svě­ta!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček