EkumenickýJán1,31

Ján 1:31

Evanjelium podľa Jána

Ja som ho ne­poz­nal, ale pre­to som prišiel a krs­tím vodou, aby sa stal známym Iz­raelu.


Verš v kontexte

30 To je ten, o ktorom som po­vedal: Po mne pri­chádza muž, ktorý je predo mnou, pre­tože bol skôr ako ja. 31 Ja som ho ne­poz­nal, ale pre­to som prišiel a krs­tím vodou, aby sa stal známym Iz­raelu. 32 A Ján svedčil: Videl som Ducha, ktorý ako holubica zo­stupoval z neba a spočíval na ňom.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

31 A ja som ho ne­znal, ale aby bol zjavený Iz­raelovi, pre­to som ja prišiel krs­tiac vodou.

Evanjelický

31 A ja som Ho ne­poz­nal, ale pre­to som prišiel, krs­tiac vodou, aby bol zjavený Iz­raelovi.

Ekumenický

31 Ja som ho ne­poz­nal, ale pre­to som prišiel a krs­tím vodou, aby sa stal známym Iz­raelu.

Bible21

31 Já jsem ho ne­znal, ale přišel jsem křtít vodou pro­to, aby byl zje­ven Izraeli.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček