EkumenickýJakubov1,2

Jakubov 1:2

Bratia moji, maj­te z toho iba radosť, keď prídu na vás roz­ličné skúšky,


Verš v kontexte

1 Jakub, služob­ník Boha a Pána Ježiša Kris­ta, po­siela po­zdrav dvanás­tim kmeňom v diaspóre. 2 Bratia moji, maj­te z toho iba radosť, keď prídu na vás roz­ličné skúšky, 3 veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti.

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Po­važuj­te to za každú radosť, moji bratia, keď na okolo upádate do rôz­nych po­kušení

Evanjelický

2 Bratia moji, po­kladaj­te si za naj­väčšiu radosť, že prišli na vás roz­ličné po­kúšania,

Ekumenický

2 Bratia moji, maj­te z toho iba radosť, keď prídu na vás roz­ličné skúšky,

Bible21

2 Měj­te z toho jen ra­dost, bratři mo­ji, kdyko­li upadá­te do různých zkoušek.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček