EkumenickýJakubov1,3

Jakubov 1:3

veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti.


Verš v kontexte

2 Bratia moji, maj­te z toho iba radosť, keď prídu na vás roz­ličné skúšky, 3 veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. 4 A vy­trvalosť nech je za­vŕšená skut­kami, aby ste boli do­konalí, bez­úhon­ní a bez akéhokoľvek nedos­tat­ku.

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 vediac, že do­kázanosť vašej viery pôsobí tr­pez­livosť.

Evanjelický

3 vediac, že skúšky vašej viery spôsobia vy­trvalosť.

Ekumenický

3 veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti.

Bible21

3 Ví­te pře­ce, že zkoušení vaší ví­ry přináší vy­trva­lost.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček