EkumenickýIzaiáš65,19

Izaiáš 65:19

Jasám v Jeruzaleme a radujem sa medzi jeho ľudom, nebude v ňom viac počuť hlas plaču a kvílenia.


Verš v kontexte

18 Tešte sa však a ustavične jasaj­te nad tým, čo tvorím, lebo po­zrite, ja tvorím jasajúci Jeruzalem a radujúci sa ľud v ňom. 19 Jasám v Jeruzaleme a radujem sa medzi jeho ľudom, nebude v ňom viac počuť hlas plaču a kvílenia. 20 Nebude tam viac dieťa, čo žije len pár dní, ani starec, ktorý by nezakúsil pl­nosť svojich dní. Mladík zo­mrie ako storočný, ale storočný hriešnik bude pre­kliaty.

späť na Izaiáš, 65

Príbuzné preklady Roháček

19 A budem plesať nad Jeruzalemom a radovať sa budem nad svojím ľudom, ani sa v ňom viacej ne­počuje hlas plaču ani hlas kriku.

Evanjelický

19 Zajasám nad Jeruzalemom a za­radujem sa nad svojím ľudom, a nebude v ňom už počuť hlas plaču ani volanie o po­moc.

Ekumenický

19 Jasám v Jeruzaleme a radujem sa medzi jeho ľudom, nebude v ňom viac počuť hlas plaču a kvílenia.

Bible21

19 Sám budu šťastný z Jeruzaléma, ze svého lidu se budu ra­dovat – vž­dyť už v něm ne­bu­de slyšet pláč, křik se tam ne­bu­de už nikdy roz­léhat!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček