EkumenickýIzaiáš6,13

Izaiáš 6:13

Ak v nej zo­stane ešte desatina, bude spálená ako po­svät­né stromy — terebint a dub, z ktorých pri stínaní zo­stane iba kmeň. Ich peň je sväté semeno.


Verš v kontexte

11 Po­vedal som: Do­kedy, Pane? Po­vedal: Do­vtedy, kým ne­spust­nú mes­tá a budú bez obyvateľov a domy bez ľudí, kým sa zem ne­stane púšťou. 12 Hos­podin ďaleko od­vedie ľudí a v krajine na­stane veľké spus­tošenie. 13 Ak v nej zo­stane ešte desatina, bude spálená ako po­svät­né stromy — terebint a dub, z ktorých pri stínaní zo­stane iba kmeň. Ich peň je sväté semeno.

späť na Izaiáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

13 Ale do­kiaľ v nej bude ešte čo aj len desiata čiastka, vše bude pálená, jako brest a jako dub, ktorým, keď ich povalia, ponechávajú len parez; jej parez bude svätým semenom.

Evanjelický

13 A ak ostane v nej ešte desatina, i tá bude znova na spálenie ako cér a dub, z ktorých po zvalení ostane peň. Sväté semeno je jej peň.

Ekumenický

13 Ak v nej zo­stane ešte desatina, bude spálená ako po­svät­né stromy — terebint a dub, z ktorých pri stínaní zo­stane iba kmeň. Ich peň je sväté semeno.

Bible21

13 Kdy­by v ní zůsta­la i jen desetina, musí být znovu vypleněna. Ale jako dub, jako mo­cný stromzane­chá pahýl, když je poražen, tak je svaté símě oním pahýlem.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček