EkumenickýIzaiáš6,11

Izaiáš 6:11

Po­vedal som: Do­kedy, Pane? Po­vedal: Do­vtedy, kým ne­spust­nú mes­tá a budú bez obyvateľov a domy bez ľudí, kým sa zem ne­stane púšťou.


Verš v kontexte

10 Urob bez­cit­ným srd­ce toh­to ľudu, za­pchaj mu uši a za­stri oči, aby očami ne­videl a ušami ne­počul, aby jeho srd­ce nechápalo, ne­ob­rátil sa a ne­vy­zdravel. 11 Po­vedal som: Do­kedy, Pane? Po­vedal: Do­vtedy, kým ne­spust­nú mes­tá a budú bez obyvateľov a domy bez ľudí, kým sa zem ne­stane púšťou. 12 Hos­podin ďaleko od­vedie ľudí a v krajine na­stane veľké spus­tošenie.

späť na Izaiáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

11 A keď som po­vedal: Až do­kedy, Pane? odpovedal: Až do­kiaľ ne­spust­nú mes­tá na toľko, že nebude obyvateľa, a domy, že nebude v nich človeka, a do­kiaľ zem cel­kom ne­spust­ne.

Evanjelický

11 Nato som po­vedal: Až do­kedy, Pane? I od­vetil: Po­kiaľ ne­spust­nú mes­tá bez obyvateľov a domy bez ľudí, kým roľa ne­spust­ne na púšť.

Ekumenický

11 Po­vedal som: Do­kedy, Pane? Po­vedal: Do­vtedy, kým ne­spust­nú mes­tá a budú bez obyvateľov a domy bez ľudí, kým sa zem ne­stane púšťou.

Bible21

11 Ze­ptal jsem se: „­Na jak dlouho, Pane?“ a on odpověděl: „Dokud se měs­ta ne­stanou troskami, v ni­chž se nebydlí, dokud ne­bu­dou domy bez li­día země ob­rácená v su­ti­ny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček