EkumenickýIzaiáš58,8

Izaiáš 58:8

Vtedy zažiari tvoje svet­lo ako zora a tvoja rana sa rých­lo za­celí. Pred tebou pôj­de tvoja spravod­livosť a za tebou sláva Hos­podina.


Verš v kontexte

7 lámať svoj chlieb hladujúcemu, za­viesť do domu bied­nych tulákov. Pre­to, keď uvidíš na­hého, za­odej ho a pred svojím príbuz­ným sa ne­skrývaj. 8 Vtedy zažiari tvoje svet­lo ako zora a tvoja rana sa rých­lo za­celí. Pred tebou pôj­de tvoja spravod­livosť a za tebou sláva Hos­podina. 9 Vtedy budeš volať a Hos­podin ti od­povie, budeš volať o pomoc a on ti po­vie: Tu som! Ak od­strániš zo svoj­ho stredu jar­mo, ukazovanie prs­tom a zlomyseľné reči,

späť na Izaiáš, 58

Príbuzné preklady Roháček

8 Vtedy vy­puk­ne tvoje svet­lo jako ran­ná zora, a tvoje zdravie rých­le vy­pučí, a tvoja spraved­livosť poj­de pred tebou, a sláva Hos­podinova ťa uzav­rie ako za­dná stráž.

Evanjelický

8 Po­tom vy­šľah­ne tvoje svet­lo ako zore a rých­lo sa uzdravíš; tvoja spravod­livosť pôj­de pred tebou a sláva Hos­podinova pôj­de za tebou.

Ekumenický

8 Vtedy zažiari tvoje svet­lo ako zora a tvoja rana sa rých­lo za­celí. Pred tebou pôj­de tvoja spravod­livosť a za tebou sláva Hos­podina.

Bible21

8 Teh­dy jak svítání tvé svět­lo vy­tryskne a tvé zdraví rych­le rozkvete; tvá sprave­dlnost tě bude před­cházeta Hos­po­di­nova sláva tvé řa­dy uzavře.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček