EkumenickýIzaiáš58,9

Izaiáš 58:9

Vtedy budeš volať a Hos­podin ti od­povie, budeš volať o pomoc a on ti po­vie: Tu som! Ak od­strániš zo svoj­ho stredu jar­mo, ukazovanie prs­tom a zlomyseľné reči,


Verš v kontexte

8 Vtedy zažiari tvoje svet­lo ako zora a tvoja rana sa rých­lo za­celí. Pred tebou pôj­de tvoja spravod­livosť a za tebou sláva Hos­podina. 9 Vtedy budeš volať a Hos­podin ti od­povie, budeš volať o pomoc a on ti po­vie: Tu som! Ak od­strániš zo svoj­ho stredu jar­mo, ukazovanie prs­tom a zlomyseľné reči, 10 ak sa k hladnému šted­ro za­chováš, ubitú dušu na­sýtiš, po­tom vy­j­de vo tme tvoje svet­lo a tvoja tem­nota bude ako polud­nie.

späť na Izaiáš, 58

Príbuzné preklady Roháček

9 Vtedy budeš volať, a Hos­podin sa ohlási; budeš po­kor­ne volať o pomoc, a riek­ne: Hľa, tu som! Ak od­strániš zo svoj­ho stredu jar­mo, p­res­taneš po­smešne vystierať prst a hovoriť ne­právosť,

Evanjelický

9 Po­tom budeš volať, a Hos­podin ťa vy­slyší, ty budeš kričať o po­moc, a On od­povie: Tu som! Ak od­strániš jar­mo zo svoj­ho stredu, ukazovanie prs­tom, zlomyseľné reči,

Ekumenický

9 Vtedy budeš volať a Hos­podin ti od­povie, budeš volať o pomoc a on ti po­vie: Tu som! Ak od­strániš zo svoj­ho stredu jar­mo, ukazovanie prs­tom a zlomyseľné reči,

Bible21

9 Teh­dy za­vo­láš a Hos­po­din vy­s­lyší tě; o po­moc vy­křikneš a řekne: Jsem zde! Když ze svého stře­du útlak odvrhneš, ukazování prs­tem a řeči zlé,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček