EkumenickýIzaiáš56,9

Izaiáš 56:9

Všet­ky poľné a les­né zvieratá, poďte žrať!


Verš v kontexte

8 Výrok Pána, Hos­podina, ktorý zhromažďuje rozt­ratených Iz­raela: K jeho zhromaždeným zhromaždím ešte ďalších. 9 Všet­ky poľné a les­né zvieratá, poďte žrať! 10 Všet­ci strážcovia sú slepí, nechápu, všet­ci sú ne­mé psy, ne­vládzu brechať, blúz­nia, vy­lihujú, radi si zdriem­nu.

späť na Izaiáš, 56

Príbuzné preklady Roháček

9 Vy, poľné zvieratá, všet­ky, poďte žrať, i všet­ky zvieratá v lese!

Evanjelický

9 Všet­ky poľné zvieratá, všet­ky les­né zvieratá, poďte žrať!

Ekumenický

9 Všet­ky poľné a les­né zvieratá, poďte žrať!

Bible21

9 Všech­na polní i les­ní zvířata, pojďte žrát!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček