EkumenickýIzaiáš45,11

Izaiáš 45:11

Tak­to hovorí Hos­podin, Svätý Iz­raela a jeho tvor­ca: Chcete sa ma pýtať na mojich synov a roz­hodovať o diele mojich rúk?


Verš v kontexte

10 Beda tomu, kto po­vie ot­covi: Načo plodíš? a žene: Načo rodíš? 11 Tak­to hovorí Hos­podin, Svätý Iz­raela a jeho tvor­ca: Chcete sa ma pýtať na mojich synov a roz­hodovať o diele mojich rúk? 12 Ja som utvoril zem a na nej som stvoril človeka. Ja som vlast­nými rukami roz­tiahol nebesá a všet­kým ich vojom som dal príkaz.

späť na Izaiáš, 45

Príbuzné preklady Roháček

11 Tak­to hovorí Hos­podin, svätý Iz­raelov, a jeho tvor­ca: Pýtaj­te sa ma na to, čo prij­de! Starosť o mojich synov a o dielo mojich rúk ponechaj­te na mňa!

Evanjelický

11 Tak­to vraví Hos­podin, Svätý Iz­raela a jeho Tvor­ca: Chcete sa ma pýtať na mojich synov a o diele mojich rúk mi chcete roz­kazovať?

Ekumenický

11 Tak­to hovorí Hos­podin, Svätý Iz­raela a jeho tvor­ca: Chcete sa ma pýtať na mojich synov a roz­hodovať o diele mojich rúk?

Bible21

11 Toto praví Hospodin, Izraelův Svatý, který jej utvořil: Na bu­dou­cnost se mě chcete vyptávat? O mých dě­tech, o díle ru­kou mýchchcete mi dávat roz­ka­zy?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček