RoháčekIzaiáš45,11

Izaiáš 45:11

Tak­to hovorí Hos­podin, svätý Iz­raelov, a jeho tvor­ca: Pýtaj­te sa ma na to, čo prij­de! Starosť o mojich synov a o dielo mojich rúk ponechaj­te na mňa!


Verš v kontexte

10 Beda tomu, kto hovorí ot­covi: Načo plodíš? A žene: Načo rodíš? 11 Tak­to hovorí Hos­podin, svätý Iz­raelov, a jeho tvor­ca: Pýtaj­te sa ma na to, čo prij­de! Starosť o mojich synov a o dielo mojich rúk ponechaj­te na mňa! 12 Ja som učinil zem a stvoril som človeka na nej; ja, moje ruky roz­tiah­ly nebesia, a velím všet­kému ich voj­sku.

späť na Izaiáš, 45

Príbuzné preklady Roháček

11 Tak­to hovorí Hos­podin, svätý Iz­raelov, a jeho tvor­ca: Pýtaj­te sa ma na to, čo prij­de! Starosť o mojich synov a o dielo mojich rúk ponechaj­te na mňa!

Evanjelický

11 Tak­to vraví Hos­podin, Svätý Iz­raela a jeho Tvor­ca: Chcete sa ma pýtať na mojich synov a o diele mojich rúk mi chcete roz­kazovať?

Ekumenický

11 Tak­to hovorí Hos­podin, Svätý Iz­raela a jeho tvor­ca: Chcete sa ma pýtať na mojich synov a roz­hodovať o diele mojich rúk?

Bible21

11 Toto praví Hospodin, Izraelův Svatý, který jej utvořil: Na bu­dou­cnost se mě chcete vyptávat? O mých dě­tech, o díle ru­kou mýchchcete mi dávat roz­ka­zy?