EkumenickýIzaiáš38,10

Izaiáš 38:10

Ja som po­vedal: V polovici svojich dní musím odísť, do brán pod­svetia som vy­kázaný na zvyšok mojich rokov.


Verš v kontexte

9 Ďakov­ná pieseň jud­ského kráľa Chiz­kiju, keď bol chorý a vy­zdravel zo svojej choroby. 10 Ja som po­vedal: V polovici svojich dní musím odísť, do brán pod­svetia som vy­kázaný na zvyšok mojich rokov. 11 Po­vedal som: Ne­uvidím Hos­podina v krajine živých, ne­uz­riem už človeka medzi obyvateľmi sveta.

späť na Izaiáš, 38

Príbuzné preklady Roháček

10 Ja som bol po­vedal: V naj­lepších svojich dňoch po­koj­ných musím odísť do brán ríše smr­ti; budem pri­pravený o zbytok svojich rokov.

Evanjelický

10 Po­vedal som: V polo­vici svoj­ho života musím odísť, do brán pod­svetia som vy­kázaný na zvyšok mojich rokov.

Ekumenický

10 Ja som po­vedal: V polovici svojich dní musím odísť, do brán pod­svetia som vy­kázaný na zvyšok mojich rokov.

Bible21

10 Říkal jsem si: Uprostřed živo­ta mu­sím odejít, svá lé­ta strávím v branách pod­světí!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček