EkumenickýIzaiáš34,5

Izaiáš 34:5

Veď môj meč v nebesiach sa už do­sť opojil, hľa, do­pad­ne na Edóm, aby súdil ľud určený na záhubu.


Verš v kontexte

4 Všet­ky nebes­ké zá­stupy ochab­nú, nebesia sa zvinú ako zvitok a celé ich voj­sko zo­slab­ne, ako keď väd­ne lís­tie z viniča a padá ako z figovníka. 5 Veď môj meč v nebesiach sa už do­sť opojil, hľa, do­pad­ne na Edóm, aby súdil ľud určený na záhubu. 6 Meč Hos­podina sa pre­sýtil kr­vou, stučnel z tuku, z krvi býkov a capov, z tuku ob­ličiek baranov, lebo Hos­podin koná obetu v Bocre a veľké kr­vi­prelievanie v edómskej krajine.

späť na Izaiáš, 34

Príbuzné preklady Roháček

5 Lebo môj meč je na­pojený na nebesiach; hľa, sos­túpi na Edoma a na ľud, nad ktorým som vy­riekol kliat­bu ú­pl­nej záhuby, aby bol súdený.

Evanjelický

5 Lebo môj meč je hnevom opojený v nebi, aj­hľa, zo­stúpi na Edóm, na ľud, čo som predurčil súdu hubiacou kliat­bou.

Ekumenický

5 Veď môj meč v nebesiach sa už do­sť opojil, hľa, do­pad­ne na Edóm, aby súdil ľud určený na záhubu.

Bible21

5 Můj meč na nebi je zbrocený, na Edom náhle udeří – ­na lid, který jsem od­sou­dilk na­pro­sté­mu zničení.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček