EkumenickýIzaiáš34,4

Izaiáš 34:4

Všet­ky nebes­ké zá­stupy ochab­nú, nebesia sa zvinú ako zvitok a celé ich voj­sko zo­slab­ne, ako keď väd­ne lís­tie z viniča a padá ako z figovníka.


Verš v kontexte

3 Ich za­bití budú po­hodení, z ich mŕt­vol bude vy­chádzať zápach, vr­chy roz­mok­nú od ich kr­vi. 4 Všet­ky nebes­ké zá­stupy ochab­nú, nebesia sa zvinú ako zvitok a celé ich voj­sko zo­slab­ne, ako keď väd­ne lís­tie z viniča a padá ako z figovníka. 5 Veď môj meč v nebesiach sa už do­sť opojil, hľa, do­pad­ne na Edóm, aby súdil ľud určený na záhubu.

späť na Izaiáš, 34

Príbuzné preklady Roháček

4 a roz­taví sa všet­ko voj­sko nebies, a nebesia budú svinuté jako kniha, a všet­ko ich voj­sko zväd­ne, jako zväd­ne a opad­ne lístie s viniča a jako uväd­lé nedoz­rel­ky s fíka.

Evanjelický

4 a rozp­lynú sa všet­ky voje nebies, nebesá sa zvinú ako knižný zvitok a všetok ich voj zväd­ne, ako väd­ne lís­tie viniča, ako zväd­nuté lís­tie padá z figov­níka.

Ekumenický

4 Všet­ky nebes­ké zá­stupy ochab­nú, nebesia sa zvinú ako zvitok a celé ich voj­sko zo­slab­ne, ako keď väd­ne lís­tie z viniča a padá ako z figovníka.

Bible21

4 Ne­bes­ký zástup se ce­lý rozplyne, nebe se jako svi­tek zavine, všechen jeho zástup popadá, jako když lis­tí révy opadája­ko z fí­kovníku pa­davka.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček