EkumenickýIzaiáš30,1

Izaiáš 30:1

Beda od­boj­ným synom, ktorí snujú plány, ale bezo mňa — znie výrok Hos­podina —, uzat­várajú spojenec­tvo, ale nie v mojom duchu, takže hromadia hriech na hriech.


Verš v kontexte

1 Beda od­boj­ným synom, ktorí snujú plány, ale bezo mňa — znie výrok Hos­podina —, uzat­várajú spojenec­tvo, ale nie v mojom duchu, takže hromadia hriech na hriech. 2 Zo­stupujú do Egyp­ta bez toho, aby sa ma pýtali, hľadajú silu a útočis­ko u faraóna a skrývajú sa v tieni Egyp­ta. 3 Sila faraóna vám bude na han­bu a skrýša v tieni Egyp­ta na po­tupu.

späť na Izaiáš, 30

Príbuzné preklady Roháček

1 Beda spur­ným synom odpadlým, hovorí Hos­podin, hotovým vykonať radu, ale radu nie zo mňa, a lejúc uzav­rieť sm­luvu, ale sm­luvu nie podľa môjho Ducha, aby hromadili hriech na hriech,

Evanjelický

1 Beda od­boj­ným synom - znie výrok Hos­podinov - ktorí kujú plány, ale bezo mňa, uzavierajú spojenec­tvo, nie však podľa môj­ho ducha, aby tak hromadili hriech na hriech;

Ekumenický

1 Beda od­boj­ným synom, ktorí snujú plány, ale bezo mňa — znie výrok Hos­podina —, uzat­várajú spojenec­tvo, ale nie v mojom duchu, takže hromadia hriech na hriech.

Bible21

1 Běda vzpurným dětem! praví Hospodin. Spřádají plá­ny, jež nejsou ze mne, vstupují do smlou­vy ne s mým Duchem, a tak jen vrší hřích na hřích.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček