EkumenickýIzaiáš3,7

Izaiáš 3:7

V ten deň od­povie tak­to: Nebudem vaším liečiteľom, veď v mojom dome niet chleba ani plášťa, ne­urobíte zo mňa vod­cu ľudu!


Verš v kontexte

6 Nie­kto chytí svoj­ho brata v dome otca a po­vie: Máš plášť, buď naším vod­com a vlád­ni nad touto roz­valinou! 7 V ten deň od­povie tak­to: Nebudem vaším liečiteľom, veď v mojom dome niet chleba ani plášťa, ne­urobíte zo mňa vod­cu ľudu! 8 Jeruzalem sa totiž rúca, Jud­sko padá, lebo ich reč a skut­ky sú proti Hos­podinovi, čím provokujú jeho vznešený po­hľad.

späť na Izaiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

7 Ale on pozdvihne s­voj hlas toho dňa a po­vie: Nebudem ja obväzovať rán, keď nie je v mojom dome chleba ani odevu; ne­us­tanovuj­te ma za knieža ľudu.

Evanjelický

7 onen od­povie v ten deň: Nebudem rán­hojičom, a v mojom dome nieto chleba ani plášťa; ne­môžete ma spraviť vod­com ľudu!

Ekumenický

7 V ten deň od­povie tak­to: Nebudem vaším liečiteľom, veď v mojom dome niet chleba ani plášťa, ne­urobíte zo mňa vod­cu ľudu!

Bible21

7 On ale v ten den bude přísahat: „Já pře­ce nemám žádný lék! Nemám doma chle­ba ani plášť, nedělejte mě vůd­cem nad lidem!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček