EkumenickýIzaiáš29,11

Izaiáš 29:11

Každé videnie bude pre vás ako slová za­pečatenej knihy. Keď ju dajú tomu, čo vie čítať, a po­vedia mu: Prečítaj to! — po­vie: Ne­môžem, veď je za­pečatená.


Verš v kontexte

10 pre­tože Hos­podin vy­lial na vás ducha tvr­dého spán­ku, za­vrel oči vás, prorokov, za­halil hlavy vás, vid­cov. 11 Každé videnie bude pre vás ako slová za­pečatenej knihy. Keď ju dajú tomu, čo vie čítať, a po­vedia mu: Prečítaj to! — po­vie: Ne­môžem, veď je za­pečatená. 12 Keď dajú knihu tomu, čo ne­vie čítať, a po­vedia mu: Prečítaj to! — po­vie: Ne­viem čítať.

späť na Izaiáš, 29

Príbuzné preklady Roháček

11 Pre­to vám je každé videnie ako slová za­pečatenej knihy, ktorú keď dajú tomu, kto zná pís­mo, a po­vedia: Nože prečítaj toto! po­vie: Ne­môžem, lebo je za­pečatené.

Evanjelický

11 Videnie všet­kého vám je také ako slová za­pečatenej knihy; ak ju dajú znalému pís­ma a po­vedia: Prečítaj nám toto, on od­povie: Ne­môžem, lebo je za­pečatená.

Ekumenický

11 Každé videnie bude pre vás ako slová za­pečatenej knihy. Keď ju dajú tomu, čo vie čítať, a po­vedia mu: Prečítaj to! — po­vie: Ne­môžem, veď je za­pečatená.

Bible21

11 Toto ce­lé vi­dění pro vás bude jako slova za­pečetěné kni­hy. Když ji dá­te něko­mu, kdo umí číst, se slovy: „Pro­sím čti,“ od­po­ví: „Ne­mo­hu, je zapečetěná.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček