EkumenickýIzaiáš29,12

Izaiáš 29:12

Keď dajú knihu tomu, čo ne­vie čítať, a po­vedia mu: Prečítaj to! — po­vie: Ne­viem čítať.


Verš v kontexte

11 Každé videnie bude pre vás ako slová za­pečatenej knihy. Keď ju dajú tomu, čo vie čítať, a po­vedia mu: Prečítaj to! — po­vie: Ne­môžem, veď je za­pečatená. 12 Keď dajú knihu tomu, čo ne­vie čítať, a po­vedia mu: Prečítaj to! — po­vie: Ne­viem čítať. 13 Pán po­vedal: Pre­tože sa mi ten­to ľud chce stať blíz­kym iba svojimi ús­tami a ctí si ma iba svojimi perami, no jeho srd­ce je ďaleko odo mňa a jeho bázeň voči mne je na­učeným ľud­ským príkazom,

späť na Izaiáš, 29

Príbuzné preklady Roháček

12 A keď sa dá kniha tomu, kto ne­zná pís­ma, a po­vie sa mu: Nože prečítaj toto! po­vie: Ne­znám pís­ma.

Evanjelický

12 Ak knihu dajú nie­komu, kto ne­vie čítať, a po­vedia: Prečítaj nám toto! od­povie: Ne­viem čítať.

Ekumenický

12 Keď dajú knihu tomu, čo ne­vie čítať, a po­vedia mu: Prečítaj to! — po­vie: Ne­viem čítať.

Bible21

12 A když ji dá­te něko­mu, kdo číst ne­u­mí, se slovy: „Pro­sím čti,“ od­po­ví: „Ne­u­mím číst.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček