EkumenickýIzaiáš29,1

Izaiáš 29:1

Beda, Aríel, Aríel, mes­to, kde táboril Dávid. Pri­dávaj­te rok k roku, sviat­ky nech sa striedajú.


Verš v kontexte

1 Beda, Aríel, Aríel, mes­to, kde táboril Dávid. Pri­dávaj­te rok k roku, sviat­ky nech sa striedajú. 2 Budem sužovať Aríela, na­stane vzdychanie a ston. Jeruzalem mi bude ako Aríel. 3 Utáborím sa proti tebe, zo­vriem ťa do­okola valom a po­stavím proti tebe násyp.

späť na Izaiáš, 29

Príbuzné preklady Roháček

1 Beda Arielovi, Arielovi, mes­tu, k­de táboril Dávid! Pri­daj­te rok ku roku, nech obiehajú sláv­nos­ti v kruhu!

Evanjelický

1 Ach, Aríél, Aríél, mes­to, kde Dávid táboril! Pri­pájaj­te rok k roku, nech sviat­ky obiehajú!

Ekumenický

1 Beda, Aríel, Aríel, mes­to, kde táboril Dávid. Pri­dávaj­te rok k roku, sviat­ky nech sa striedajú.

Bible21

1 Běda Ari­e­li, Ari­e­li – měs­tu, v němž se David usídlil! Pokračujte si rok za rokem, věnujte se svým slavnos­tem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček