EkumenickýIzaiáš2,4

Izaiáš 2:4

On bude súdiť medzi národ­mi a na­právať mnohé kmene, takže si z mečov ukujú rad­lice, zo svojich kopijí vinár­ske nože. Národ proti národu ne­po­z­dvih­ne meč a už sa nebudú cvičiť v boji.


Verš v kontexte

3 a putovať mnohé kmene a po­vedia si: Poďme, vy­stúp­me na Hos­podinov vrch, do domu Jákobov­ho Boha, aby nás po­učil o svojich ces­tách a my budeme kráčať po jeho chod­níkoch. Veď zo Si­ona vy­j­de zákon, Hos­podinovo slovo z Jeruzalema. 4 On bude súdiť medzi národ­mi a na­právať mnohé kmene, takže si z mečov ukujú rad­lice, zo svojich kopijí vinár­ske nože. Národ proti národu ne­po­z­dvih­ne meč a už sa nebudú cvičiť v boji. 5 Po­vs­taň, Jákobov dom, kráčaj­me vo svet­le Hos­podina!

späť na Izaiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

4 A bude súdiť medzi národami a bude tres­tať mnohých ľudí. Skujú svoje meče v motyky a svoje kopie v sr­py. Ne­po­z­dvih­ne národ proti národu meča, ani sa viacej nebudú učiť boju.

Evanjelický

4 On bude súdiť medzi národ­mi, vy­nášať výrok mnohým kmeňom. Pre­kujú svoje meče na pluhové rad­lice a svoje oštepy na vinár­ske nože; národ ne­po­z­dvih­ne proti národu meč a už sa nebudú učiť voj­ne.

Ekumenický

4 On bude súdiť medzi národ­mi a na­právať mnohé kmene, takže si z mečov ukujú rad­lice, zo svojich kopijí vinár­ske nože. Národ proti národu ne­po­z­dvih­ne meč a už sa nebudú cvičiť v boji.

Bible21

4 On bude sou­dit mezi národy, zástupy li­dí napraví. Tehdy ze svých mečů ukují pluhya ze svých kopí srpy. Národ pro­ti náro­du ne­po­zvedne meč, už nikdy se ne­bu­dou chys­tat do bo­je.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček