EkumenickýIzaiáš2,5

Izaiáš 2:5

Po­vs­taň, Jákobov dom, kráčaj­me vo svet­le Hos­podina!


Verš v kontexte

4 On bude súdiť medzi národ­mi a na­právať mnohé kmene, takže si z mečov ukujú rad­lice, zo svojich kopijí vinár­ske nože. Národ proti národu ne­po­z­dvih­ne meč a už sa nebudú cvičiť v boji. 5 Po­vs­taň, Jákobov dom, kráčaj­me vo svet­le Hos­podina! 6 Za­vr­hol si Jákobov dom, svoj ľud, lebo má plno vešt­cov; majú jas­novid­cov ako Filištín­ci, spolčujú sa s potomkami cudzin­cov.

späť na Izaiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

5 Dome Jakobov, poďte a choďme v svet­le Hos­podinovom!

Evanjelický

5 Hor sa, dom Jákobov! Choďme v svet­le Hos­podinovom!

Ekumenický

5 Po­vs­taň, Jákobov dom, kráčaj­me vo svet­le Hos­podina!

Bible21

5 Dome Jákobův, pojďme, choďme v Hos­po­di­nově svět­le!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček