EkumenickýIzaiáš2,11

Izaiáš 2:11

Pyšné oči človeka sa sk­lopia, hr­dosť ľudí bude po­korená. V ten deň bude vy­výšený jedine Hos­podin,


Verš v kontexte

10 Voj­di do skaly, ukry sa do prachu zo strachu pred Hos­podinom, pred slávou jeho vznešenos­ti. 11 Pyšné oči človeka sa sk­lopia, hr­dosť ľudí bude po­korená. V ten deň bude vy­výšený jedine Hos­podin, 12 lebo to bude deň Hos­podina zá­stupov proti všet­kým pyšným a po­výšeným, aj proti všet­kému vy­výšenému — to bude znížené.

späť na Izaiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

11 Vy­soké oči človeka budú snížené, a zo­hnutá bude vy­sokosť ľudí, a bude vy­výšený len sám Hos­podin toho dňa.

Evanjelický

11 Sk­lopia sa pyšné oči človeka, po­korí sa po­výšenosť ľudí; len Hos­podin sám bude vy­výšený v onen deň.

Ekumenický

11 Pyšné oči človeka sa sk­lopia, hr­dosť ľudí bude po­korená. V ten deň bude vy­výšený jedine Hos­podin,

Bible21

11 Ponížen bude hrdý po­hled člověka, lidská pý­cha bude sražena; jen Hos­po­din bude vy­výšenv ten den.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček