EkumenickýIzaiáš2,12

Izaiáš 2:12

lebo to bude deň Hos­podina zá­stupov proti všet­kým pyšným a po­výšeným, aj proti všet­kému vy­výšenému — to bude znížené.


Verš v kontexte

11 Pyšné oči človeka sa sk­lopia, hr­dosť ľudí bude po­korená. V ten deň bude vy­výšený jedine Hos­podin, 12 lebo to bude deň Hos­podina zá­stupov proti všet­kým pyšným a po­výšeným, aj proti všet­kému vy­výšenému — to bude znížené. 13 Proti všet­kým libanon­ským céd­rom, vy­sokým a hr­dým, proti všet­kým bášan­ským dubom,

späť na Izaiáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

12 Lebo deň Hos­podina Zá­stupov sa blíži na každého pyšného a vy­sokého i na každého po­vzneseného, a bude ponížený,

Evanjelický

12 Pre­tože Hos­podin moc­nos­tí určil is­tý deň proti všet­kému, čo je pyšné a vy­čnievajúce, proti všet­kému, čo je vy­výšené a vy­soké:

Ekumenický

12 lebo to bude deň Hos­podina zá­stupov proti všet­kým pyšným a po­výšeným, aj proti všet­kému vy­výšenému — to bude znížené.

Bible21

12 Hos­po­din zástupů to­tiž chys­tá denpro všech­ny pyšné nadutce, pro všech­ny, kdo se po­vyšujía bu­dou poníženi –

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček