Ekumenický1. Mojžišova9,18

1. Mojžišova 9:18

Genesis

No­achovi synovia, ktorí vy­šli z korábu, boli: Šém, Chám a Jefet. Chám bol ot­com Kanaána.


Verš v kontexte

17 Boh po­vedal No­achovi: Toto je znamenie zmluvy, ktorú som ustanovil medzi mnou a každým živým tvorom na zemi. 18 No­achovi synovia, ktorí vy­šli z korábu, boli: Šém, Chám a Jefet. Chám bol ot­com Kanaána. 19 Títo traja boli No­achovi synovia a z nich sa rozšírilo ľud­stvo po celej zemi.

späť na 1. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

18 A synovia No­achovi, ktorí vy­šli z korábu, boli: Sem, Cham a Jafet. A Cham bol otec Kanaánov.

Evanjelický

18 Nóachovi synovia, ktorí vy­šli z korábu, boli: Šém, Chám a Jáfet; Chám bol ot­com Kanaánovým.

Ekumenický

18 No­achovi synovia, ktorí vy­šli z korábu, boli: Šém, Chám a Jefet. Chám bol ot­com Kanaána.

Bible21

18 No­emovi synové, kteří vy­š­li z ar­chy, byli Sem, Cham a Jáfet (onen Cham byl ot­cem Kanaá­na).

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček