Ekumenický1. Mojžišova9,19

1. Mojžišova 9:19

Genesis

Títo traja boli No­achovi synovia a z nich sa rozšírilo ľud­stvo po celej zemi.


Verš v kontexte

18 No­achovi synovia, ktorí vy­šli z korábu, boli: Šém, Chám a Jefet. Chám bol ot­com Kanaána. 19 Títo traja boli No­achovi synovia a z nich sa rozšírilo ľud­stvo po celej zemi. 20 No­ach bol pr­vý roľník, ktorý vy­sadil vinicu.

späť na 1. Mojžišova, 9

Príbuzné preklady Roháček

19 Títo traja synovia No­achovi, a od tých­to bola zaľud­nená celá zem.

Evanjelický

19 Títo traja boli Nóachovi synovia a z nich sa zaľud­nila celá zem.

Ekumenický

19 Títo traja boli No­achovi synovia a z nich sa rozšírilo ľud­stvo po celej zemi.

Bible21

19 Tito tři byli No­emovi synové; z nich se za­lidni­la ce­lá země.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček