Ekumenický1. Mojžišova2,7

1. Mojžišova 2:7

Genesis

Spod­ná voda však vy­vierala zo zeme a za­vlažovala celý zem­ský po­vrch.


Verš v kontexte

6 ešte nebol na zemi nijaký poľný ker a nerá­stla nijaká poľná bylina, lebo Hos­podin Boh nezos­lal na zem dážď a nebolo ani človeka, ktorý by ob­rábal zem. 7 Spod­ná voda však vy­vierala zo zeme a za­vlažovala celý zem­ský po­vrch. 8 Vtedy Hos­podin Boh stvár­nil človeka, prach zo zeme, a vdýchol mu do noz­dier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou.

späť na 1. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

7 A Hos­podin Bôh utvoril Adama, človeka, vez­múc prach zo zeme a vdých­nul do jeho noz­dier dych života, a človek sa stal živou dušou.

Evanjelický

7 vtedy Hos­podin Boh stvár­nil človeka z prachu zeme a vdýchol mu do noz­dier dych života; tak sa človek stal živou bytosťou.

Ekumenický

7 Spod­ná voda však vy­vierala zo zeme a za­vlažovala celý zem­ský po­vrch.

Bible21

7 Hos­po­din Bůh pak z pra­chu země zfor­moval člověka a do jeho chřípí vde­chl dech živo­ta. Tak se člověk stal živou bytostí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček