Evanjelický1. Mojžišova2,7

1. Mojžišova 2:7

Genesis

vtedy Hos­podin Boh stvár­nil človeka z prachu zeme a vdýchol mu do noz­dier dych života; tak sa človek stal živou bytosťou.


Verš v kontexte

6 len spod­ná voda vy­stupovala zo zeme a za­vlažovala celý po­vrch pôdy, 7 vtedy Hos­podin Boh stvár­nil človeka z prachu zeme a vdýchol mu do noz­dier dych života; tak sa človek stal živou bytosťou. 8 Po­tom Hos­podin Boh vy­sadil na východe záh­radu v Édene a po­stavil tam človeka, ktorého utvoril.

späť na 1. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

7 A Hos­podin Bôh utvoril Adama, človeka, vez­múc prach zo zeme a vdých­nul do jeho noz­dier dych života, a človek sa stal živou dušou.

Evanjelický

7 vtedy Hos­podin Boh stvár­nil človeka z prachu zeme a vdýchol mu do noz­dier dych života; tak sa človek stal živou bytosťou.

Ekumenický

7 Spod­ná voda však vy­vierala zo zeme a za­vlažovala celý zem­ský po­vrch.

Bible21

7 Hos­po­din Bůh pak z pra­chu země zfor­moval člověka a do jeho chřípí vde­chl dech živo­ta. Tak se člověk stal živou bytostí.