Ekumenický1. Mojžišova1,9

1. Mojžišova 1:9

Genesis

Boh po­vedal: Nech sa vody, ktoré sú pod nebom, na­hromadia na jed­no mies­to a nech sa ukáže pev­nina. Tak sa aj stalo.


Verš v kontexte

8 Boh na­zval ob­lohu nebom. Bol večer a bolo ráno, druhý deň. 9 Boh po­vedal: Nech sa vody, ktoré sú pod nebom, na­hromadia na jed­no mies­to a nech sa ukáže pev­nina. Tak sa aj stalo. 10 Boh na­zval pev­ninu zemou a na­hromadené vody na­zval morom. Boh videl, že je to dob­ré.

späť na 1. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 A Bôh riekol: Nech sa shromaždia vody pod nebom na jed­no mies­to, a nech sa ukáže sušina! A bolo tak.

Evanjelický

9 Po­tom riekol Boh: Nech sa vody na­hromadia na jed­no mies­to pod nebom a nech sa ukáže súš! I stalo sa tak.

Ekumenický

9 Boh po­vedal: Nech sa vody, ktoré sú pod nebom, na­hromadia na jed­no mies­to a nech sa ukáže pev­nina. Tak sa aj stalo.

Bible21

9 Bůh ře­kl: „Ať se vody pod ne­bem shro­máždí na jedno místo a ať se ukáže souš!“ – a stalo se.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček