Ekumenický1. Mojžišova1,10

1. Mojžišova 1:10

Genesis

Boh na­zval pev­ninu zemou a na­hromadené vody na­zval morom. Boh videl, že je to dob­ré.


Verš v kontexte

9 Boh po­vedal: Nech sa vody, ktoré sú pod nebom, na­hromadia na jed­no mies­to a nech sa ukáže pev­nina. Tak sa aj stalo. 10 Boh na­zval pev­ninu zemou a na­hromadené vody na­zval morom. Boh videl, že je to dob­ré. 11 Boh po­vedal: Nech zem vy­dá sviežu zeleň, semen­né rast­liny a ovoc­né stromy, ktoré rodia na zemi ovocie so semenom rôz­neho druhu. Tak sa aj stalo.

späť na 1. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 A Bôh na­zval sušinu zemou a shromaždenie vôd na­zval morami. A Bôh videl, že je to dobré.

Evanjelický

10 Boh po­menoval súš zemou a na­hromadené vody po­menoval morom. Boh videl, že to bolo dob­ré.

Ekumenický

10 Boh na­zval pev­ninu zemou a na­hromadené vody na­zval morom. Boh videl, že je to dob­ré.

Bible21

10 Bůh na­zval souš „země“ a shro­máždění vod na­zval „­moře“. A Bůh vi­děl, že je to dob­ré.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček