Ekumenický1. Mojžišova1,8

1. Mojžišova 1:8

Genesis

Boh na­zval ob­lohu nebom. Bol večer a bolo ráno, druhý deň.


Verš v kontexte

7 Boh utvoril ob­lohu a od­delil vody pod ob­lohou od vôd nad ob­lohou. Tak sa aj stalo. 8 Boh na­zval ob­lohu nebom. Bol večer a bolo ráno, druhý deň. 9 Boh po­vedal: Nech sa vody, ktoré sú pod nebom, na­hromadia na jed­no mies­to a nech sa ukáže pev­nina. Tak sa aj stalo.

späť na 1. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 A Bôh na­zval ob­lohu nebom. A bol večer, a bolo ráno, druhý deň.

Evanjelický

8 Boh po­menoval ob­lohu nebom. A bol večer a bolo ráno: druhý deň.

Ekumenický

8 Boh na­zval ob­lohu nebom. Bol večer a bolo ráno, druhý deň.

Bible21

8 Bůh na­zval ob­lo­hu „ne­be“ a byl večer a bylo ráno, den druhý.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček