Ekumenický1. Mojžišova1,7

1. Mojžišova 1:7

Genesis

Boh utvoril ob­lohu a od­delil vody pod ob­lohou od vôd nad ob­lohou. Tak sa aj stalo.


Verš v kontexte

6 Boh po­vedal: Nech je ob­loha upro­stred vôd a nech od­deľuje vody od vôd. 7 Boh utvoril ob­lohu a od­delil vody pod ob­lohou od vôd nad ob­lohou. Tak sa aj stalo. 8 Boh na­zval ob­lohu nebom. Bol večer a bolo ráno, druhý deň.

späť na 1. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 A Bôh učinil ob­lohu a od­delil vody, ktoré pod ob­lohou, od vôd, ktoré nad ob­lohou. A bolo tak.

Evanjelický

7 Tak učinil Boh ob­lohu a od­delil vody pod ob­lohou od vôd nad ob­lohou. A stalo sa tak.

Ekumenický

7 Boh utvoril ob­lohu a od­delil vody pod ob­lohou od vôd nad ob­lohou. Tak sa aj stalo.

Bible21

7 Bůh uči­nil ob­lo­hu a od­dě­lil vody pod ob­lo­hou od vod nad ob­lo­hou – a stalo se.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček