Ekumenický1. Mojžišova1,21

1. Mojžišova 1:21

Genesis

Boh stvoril veľké mor­ské zvieratá a všet­ky živé tvory, ktorými sa hmýria vody, a všet­ky druhy ok­ríd­lených vtákov. Boh videl, že je to dob­ré.


Verš v kontexte

20 Boh po­vedal: Nech sa hmýria vody živými tvor­mi a vtáky nech lietajú nad zemou pod nebes­kou ob­lohou. 21 Boh stvoril veľké mor­ské zvieratá a všet­ky živé tvory, ktorými sa hmýria vody, a všet­ky druhy ok­ríd­lených vtákov. Boh videl, že je to dob­ré. 22 Boh ich požeh­nal a po­vedal: Ploďte sa a množte sa a na­plňte vodu v moriach; vtác­tvo nech sa množí na zemi!

späť na 1. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 A Bôh stvoril tie veľké ryby a všelijakú dušu živú, hýbajúcu sa, ktorými sa hemžia vody, podľa ich druhu, a všelijaké vtác­tvo ok­rýd­lené podľa jeho druhu. A Bôh videl, že je to dobré.

Evanjelický

21 Vtedy stvoril Boh veľké mor­ské zvieratá a všet­ky živé tvory roz­ličného druhu, čo sa hýbu a ktorými sa víria vody; aj všet­ko ok­ríd­lené vtác­tvo podľa jeho druhov. A Boh videl, že to bolo dob­ré.

Ekumenický

21 Boh stvoril veľké mor­ské zvieratá a všet­ky živé tvory, ktorými sa hmýria vody, a všet­ky druhy ok­ríd­lených vtákov. Boh videl, že je to dob­ré.

Bible21

21 Bůh tedy stvořil velké mořské ob­lu­dy a vše­možné druhy či­lých živoči­chů, ji­miž se za­hemži­ly vo­dy, i vše­možné druhy okřídlených ptáků. A Bůh vi­děl, že je to dob­ré.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček