Ekumenický1. Mojžišova1,20

1. Mojžišova 1:20

Genesis

Boh po­vedal: Nech sa hmýria vody živými tvor­mi a vtáky nech lietajú nad zemou pod nebes­kou ob­lohou.


Verš v kontexte

19 Bol večer a bolo ráno, štvr­tý deň. 20 Boh po­vedal: Nech sa hmýria vody živými tvor­mi a vtáky nech lietajú nad zemou pod nebes­kou ob­lohou. 21 Boh stvoril veľké mor­ské zvieratá a všet­ky živé tvory, ktorými sa hmýria vody, a všet­ky druhy ok­ríd­lených vtákov. Boh videl, že je to dob­ré.

späť na 1. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 A Bôh riekol: Nech sa hemžia vody hemživými tvory, živou dušou, a vtác­tvo nech lieta nad zemou, na tvári nebes­kej ob­lohy.

Evanjelický

20 Po­tom riekol Boh: Nech sa vody víria po­hybom živých tvorov a vtác­tvo nech poletuje ponad zem na nebes­kej ob­lohe.

Ekumenický

20 Boh po­vedal: Nech sa hmýria vody živými tvor­mi a vtáky nech lietajú nad zemou pod nebes­kou ob­lohou.

Bible21

20 Bůh ře­kl: „Ať se vody za­hemží množstvím živoči­chů a nad zemí pod ne­bes­kou ob­lo­hou ať lé­tají ptáci!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček